RSS
A A A
SmodBIP

Majątek

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. nr 110, poz. 721 z 1997 r., z późniejszymi zmianami), w szczególności w oparciu o art. 27, 28 i 29 ww. ustawy.

2. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach otrzymanej dotacji i posiadanych środków finansowych, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.Opublikował: Przemyslaw Januszko
Publikacja dnia: 22.11.2009
Podpisał: Przemysław Januszko
Dokument z dnia: 22.11.2009
Dokument oglądany razy: 5 370