RSS
A A A
SmodBIP

Przetargi archiwalne

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Muzeum Częstochowskie uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie albumu, reprintu przewodnika i reprintów pocztówek dla Muzeum Częstochowskiego w związku z organizacją obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Muzeum Częstochowskie uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie, montaż wraz z zaprojektowaniem billboardów oraz banerów dla Muzeum Częstochowskiego dla organizacji obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Muzeum Częstochowskie uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie plansz i gablot dla wystawy planszowej dla Muzeum Częstochowskiego w związku z organizacją obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013”

___________________________________________________

„Wykonanie, montaż wraz z zaprojektowaniem billboardów oraz banerów dla Muzeum Częstochowskiego dla organizacji obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Numer ogłoszenia: 44278-2009; data zamieszczenia:27.02.2009

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

____________________________________________________

„Wykonanie plansz i gablot dla wystawy planszowej dla Muzeum Częstochowskiego w związku z organizacją obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Numer ogłoszenia: 44228-2009; data zamieszczenia: 27.02.2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

____________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Nr ogłoszenia 44324-2009 data zamieszczenia 27.02.2009 r. pub. 2.03.2009

„Wykonanie albumu, reprintu przewodnika i reprintów pocztówek dla Muzeum Częstochowskiego w związku z organizacją obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013  pub. 2.03.2009

INFORMACJA O ZMIENIONEJ SIWZ data zamieszczenia na stronie www : 27.02.2009 r. na: „Wykonanie albumu, reprintu przewodnika oraz reprintów pocztówek dla Muzeum Częstochowskiego w związku z organizacją obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo – przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013” pub. 2.03.2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pub. 2.03.2009

_____

„Wykonanie albumu, reprintu przewodnika i reprintów pocztówek dla Muzeum Częstochowskiego w związku z organizacją obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Numer ogłoszenia: 44324-2009; data zamieszczenia: 27.02.2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przewodnik Po Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909.

_____

Do postępowania przetargowego na: „Wykonanie albumu, reprintu przewodnika oraz reprintów pocztówek dla Muzeum Częstochowskiego w związku z organizacją obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo – przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie.” wpłynął protest. pub.1.03.009

WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU TOCZĄCYM SIĘ W WYNIKU WNIESIENIA PROTESTU pub 2.03.2009

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU wniesionego 28 lutego 2009 r.dotyczącego przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie albumu, reprintu przewodnika oraz reprintów pocztówek dla Muzeum Częstochowskiego w związku z organizacją obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo – przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013”.
pub 5.03.2009

_____

Do toczącego się postępowania nr 444324-2009 zadano nastepujące pytania. pub. 2.03.2009

Do toczącego się postępowania nr 44278-2009 zadano nastepujące pytania: pub. 3.03.2009
____________________________________________________Opublikował: Przemyslaw Januszko
Publikacja dnia: 27.11.2009
Podpisał: Przemysław Januszko
Dokument z dnia: 27.11.2009
Dokument oglądany razy: 2 194