RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.08.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: publikacja Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Muzeum Częstochowskim w 2014 r.

Kontrole

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Muzeum Częstochowskim w 2004 r.

 

Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

Urząd Miasta Częstochowy

2,3,9.09.2004

Przestrzeganie procedur kontroli.

2.

PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddz. w Częstochowie

19,21,27.10.2004

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy.

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Muzeum Częstochowskim w 2005 r.

 

Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli.

1.

O/ZUS Częstochowa

04.01-06.01.2005

Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Ustalenie uprawnień i dokumentowanie prawne do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń chorobowych, zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych, terminowości wypłat oraz dokonywanych rozliczeń z tego tytułu.

2.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie

20.12.2005

Kontrola ogólna archiwum zakładowego.

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Muzeum Częstochowskim w 2007 r.

 

Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Częstochowie

14.08.2007

Prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za okres 01-30.09.2006.

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Muzeum Częstochowskim w 2008 r.

 

Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Częstochowie

23.01.2008

Prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za okres 01-31.10.2007.

2.

Prezydent Miasta Częstochowy

17.06.2008

Środki trwałe współfinansowane akredytem z EBI.

3.

O/ZUS Częstochowa

13.08., 18.09.2008

Wg upoważnienia.

4.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie

19.12.2008

Kontrola ogólna archiwum zakładowego.

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Muzeum Częstochowskim w 2009 r.

 

Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Częstochowie

09.03., 17.03.2009

Prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2008.

2.

Prezydent Miasta Częstochowy

31.03-03.04.2009

5% wydatków i realizacja procedur kontroli.

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Muzeum Częstochowskim w 2010 r.

 

Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

Marszałek Województwa Śląskiego

20-21.01.2010

Poprawność realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL 2007-2013 „Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie”.

2.

Urząd Kontroli Skarbowej Katowice

15.04.2010

Dofinansowanie UE do projektu wg umowy RPSL.04.03.00-00.001/08.

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Muzeum Częstochowskim w 2011 r.

 

Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

Naczelnik PUS w Częstochowie

01.09, 06.09.2011

Prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za czerwiec 2011.

2.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie

28.12.2011

Kontrola ogólna archiwum zakładowego.

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Muzeum Częstochowskim w 2013 r.

 

Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

ZUS O/Częstochowa, WKPS

29.01.12.02.2013

Zgodnie z upoważnieniem.

 Opublikował: Przemyslaw Januszko
Publikacja dnia: 29.08.2013
Podpisał: Przemysław Januszko
Dokument z dnia: 12.08.2013
Dokument oglądany razy: 995