RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny

Podstawą prawną działalności Muzeum jest: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Statut Muzeum Częstochowskiego nadany Uchwałą Nr 748/XLI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2013 r.Opublikował: Przemyslaw Januszko
Publikacja dnia: 10.07.2014
Podpisał: Przemysław Januszko
Dokument z dnia: 22.11.2009
Dokument oglądany razy: 4 488