RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenia

Dyrekcja Muzeum Częstochowskiego zgodnie z § 4 ust. 3 Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowy, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 1502.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 stycznia 2017 r. informuje o możliwości przejęcia składników majątku ruchomego Muzeum Częstochowskiego wymienionych poniżej.

POBIERZ PLIK PDF

__________________________________________________________________

Wybór biegłego rewidenta do badania finansowego Muzeum Częstochowskiego za 2017 rok

POBIERZ PLIK PDF

Zpaytanie ofertowe

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za 2017 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Muzeum.

POBIERZ PLIK PDF

______________________________________

Strona internetowa

www.muzeumczestochowa.pl

Harmonogram wystaw czasowych prezentowany jest na stronie:

www.muzeumczestochowa.pl/wystawy/wystawy-czasowe/

Harmonogram wystaw stałych prezentowany jest na stronie:

www.muzeumczestochowa.pl/wystawy/wystawy-stale/

Informację dla zwiedzających są dostępne na stronie:

www.muzeumczestochowa.pl/zwiedzanie/Opublikował: Przemyslaw Januszko
Publikacja dnia: 23.10.2018
Podpisał: Przemysław Januszko
Dokument z dnia: 22.11.2009
Dokument oglądany razy: 17 754