RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.03.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: publikacja zapytania ofertowego

Zapytania ofetowe

Zapytania ofertowe

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: "Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Muzeum Częstochowskiego".

POBIERZ PLIK PDF

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Protokół z wyboru wykonawcy – PDF (25.03.2020)


Zapytania ofertowe

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: "Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Muzeum Częstochowskiego".

POBIERZ PLIK PDF

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Protokół z wyboru wykonawcy – PDF (25.03.2020)


Zapytania ofertowe

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: "Kontrola okresowa instalacji piorunochronowych w obiektach Muzeum Częstochowskiego".

POBIERZ PLIK PDF

Protokół z wyboru wykonawcy – PDF (24.02.2020)


Zapytania ofertowe

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: "Konserwacja naprawy i legalizacja sprzętu gaśniczegow obiektach Muzeum Częstochowskiego"

POBIERZ PLIK PDF

Protokół z wyboru wykonawcy – PDF (20.02.2020)


Zapytania ofertowe

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.:"Kompleksowa obsługa prawna Muzeum Częstochowskiego w 2020r."

POBIERZ PLIK PDF

Protokół z wyboru wykonawcy - PDF (30.01.2020)


Zapytania ofertowe

Przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie (w 3 egzemplarzach) pisemnego sprawozdania z badania oraz w formie elektronicznej, które określi czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Muzeum.

POBIERZ PLIK PDF


Protokół z wyboru wykonawcy - PDF (28.11.2019)Opublikował: Przemyslaw Januszko
Publikacja dnia: 25.03.2020
Podpisał: Przemysław Januszko
Dokument z dnia: 31.10.2019
Dokument oglądany razy: 912